Een av-MTK evenement / An av-MTK event

 

De 5 tot 50 van Krimpen is een AV MTK evenement. 

The 5 tot 50 van Krimpen is an AV MTK event